Menü iOS APP Android APP
HU EN

Felvételi követelmények (AND MA)

A felvételi motivációs és szakmai beszélgetésről:

A felvételi formája: szóbeli

I. A felvételi beszélgetés témakörei és irodalma

Témakörök

A jelentkezőknek a felvételi beszélgetésen – az andragógia szakon és a nem andragógia szakon végzetteknek egyaránt –, az alábbi két témakörben kell bizonyítaniuk felkészültségüket, készségeiket, képességeiket, rátermettségüket.

1) Előre meghatározott témakör és irodalom:

 1. A felnőttek tanulása, az élethosszig tartó tanulás
 2. A társadalmi-gazdasági átalakulás a XXI. században, hazai és nemzetközi hatásai az LLL-re
 3. A magyar társadalom jellemzői a XXI. században, a korfa összetétel alakulása és hatása a társadalom és a gazdaság életére
 4. A felnőttoktatás, nevelés, képzés, művelődés színterei
 5. A magyarországi és az EU kulturális és oktatási felnőttképzési rendszere, kulturális és oktatási stratégiája
 6. A felnőttképzés jogi szabályozása, törvények, rendeletek
 7. A minőségbiztosítási rendszerek, eszközök, módszerek a felnőttoktatás rendszerében

A témakörökben való felkészüléshez ajánlott irodalom az alábbi:

 1. Benedek-Koltai-Szekeres-Vass (szerk.) (2008) – A felnőttképzés rendszere, Budapest, Tanár-továbbképzési füzetek I., NSZFI (letölthető: http://site.nive.hu/hefop351/ttk/lista.htm)
 2. Benedek-Koltai-Szekeres-Vass (szerk.) (2008) – Andragógiai ismeretek, Budapest, Tanár-továbbképzési füzetek III., NSZFI (letölthető: http://site.nive.hu/hefop351/ttk/lista.htm)
 3. Benedek-Koltai-Szekeres-Vass (szerk.) (2008) – Az Európai Unió és a felnőttképzés, Budapest, Tanár-továbbképzési füzetek VII., NSZFI (letölthető: http://site.nive.hu/hefop351/ttk/lista.htm)
 4. Zrinszky László (2005) A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába, Budapest, OKKER Kiadó

2) Előre nem meghatározott témakör:

A felvételi beszélgetés másik témaköre – az andragógia szakon és a nem andragógia szakon végzettek számára egyaránt –, egy szakmai témájú rövid beszélgetés,amelyre külön előre nem kell készülni megadott tananyagból.

A két témakör alapján születik meg a felvételi összpontszám.

Ezen kívül a felvételi tájékoztatóban megadott plusz pontokat lehet szerezni, amennyiben a jelölt az ahhoz szükséges adatokat a felvételi jelentkezésben közli (pl.: nyelvtudás).

Előzetes kreditelismerés

Amennyiben mesterképzési szakra jelentkezik és nem olyan szakképzettsége van, amelyet a képzési és kimeneti követelmény megnevez, szükséges, hogy előzetes kreditelismerési eljárás keretében megállapítsuk, hogy teljesíti-e a felvételi követelményeket.

Ezt az űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletekkel való beküldéssel kérheti.

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés