Menü iOS APP Android APP
HU EN

Szervezeti felépítés

Hallgatói Információs Központ

A Hallgatói Információs Központ (HIK) elősegíti és támogatja a teljes körű hallgatói ügyfélkezelést és ügyintézést. Ezáltal létrejött az "egyablakos" ügyintézési keretrendszer, ezzel megvalósítva a gyors és pontos ügyviteli rendet.

Az "egyablakos” rendszer alatt azt az ügyviteli eljárási rendet értjük, mely a hallgató számára biztosítja, hogy több szervezeti egységet érintő ügyeinek intézése egyetlen helyen keresztül, egyszeri kezdeményezéssel történhessen.

  • Miért jó ez?

Megszűnik az „ide-oda rohangálok”, az Egyetem (leendő) hallgatójaként bármit el tud intézni egy helyen, legyen szó iskolalátogatási papírról, diákigazolványról, vagy halasztási kérelemről, egyebekről

A HIK-en dolgozó kollégák a személyes tájékoztatás mellett, akár telefonon, vagy e-mailen is megadják a megfelelő információt.

FONTOS! A költségtérítési ügyek rendezése, problémakezelés eltérő ügyfélfogadási rendben történik.
Kontakszemély: Dr. Járdánházy Monika, vezető jogtanácsos
Elérhetőségek: penzugyeim@uni-zsigmond.hu | 0614547600 / 110-es mellék

A Hallgatói Információs Központ elérhetőségei:
hik@uni-zsigmond.hu
| 061454-7600 / 192-es mellék | "B" épület, földszint, 2-es terem

Karrieriroda és életvezetési tanácsadás

Az egyetem ingyenes pszichológiai tanácsadását az egyetem hallgatói és dolgozói vehetik igénybe.

További info

Jegyzetbolt és Pénztár

A Jegyzetboltban megvásárolhatók a tanulmányokhoz szükséges jegyzetek és tankönyvek.

Továbbá a Jegyzettárban megtehető a tandíjbefizetés; különböző késedelmes befizetések eljárási díjainak befizetése; ideiglenes diákigazolvány befizetése; diploma okirat befizetése.

Jegyzetbolt és Pénztár elérhetőségei:
penztar@uni-zsigmond.hu | 0614547600 / 220-as mellék | "A" épület, 1. emelet, 20-as terem

Könyvtár és olvasóterem

Látogasson el személyesen vagy "online" a nyomtatott és digitális dokumentum-állománnyal rendelkező Könyvtárba, hiszen egy jó házi dolgozat, kutatási anyag összeállításához szinte minden forrást megtalálhat nálunk.
Ha valami esetleg mégsem szerepelne állományunkban, azt igyekszünk megszerezni olvasóinknak.
A könyvtári munka során olyan szolgáltatási színvonalat és szemléletet igyekszünk megvalósítani, amit mi is szívesen vennénk fordított szerepben.
A Könyvtár használata minden Zsigmondos számára díjtalan. 

Helyben használható
A csak helyben használható dokumentumok körét a könyvtár határozza meg.
A jelenlegi szabályzat szerint ide tartoznak: a folyóiratok, a tankönyvek, kézikönyvek, szótárak és digitális anyagok egy része.

Kölcsönözhető
Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott, másra át nem ruházható olvasójeggyel lehet.
A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, melyeket a könyvtár erre a célra kijelölt. A kölcsönzést az olvasó a számítógép által kinyomtatott bizonylat aláírásával ismeri el.
Egy olvasónál egyszerre összesen legfeljebb 6 db könyvtári egység lehet; a kettő és több kötetes művek kettő illetve több könyvtári egységnek számítanak.
A kölcsönzés határideje három hét. Ha a dokumentumra nincs előjegyzés – és nem kölcsönözhető tankönyv kategóriájú dokumentumról van szó -, ez az időtartam két alkalommal meghosszabbítható.
A hosszabbítási kérelmet személyesen vagy e-mail-ben fogadunk el (konyvtar@uni-zsigmond.hu); indokolt esetben a könyvtár egyedi határidőt is megállapíthat.
A más által kikölcsönzött dokumentumra a könyvtár kérésre előjegyzést vesz fel, a dokumentum visszaérkezésekor az előjegyzőt e-mailben értesíti. Az előjegyző részére a dokumentumot 1 hétig fenntartja, az igényeket az előjegyzések időrendjében elégíti ki.
A kölcsönzési határidő lejárta után visszaadott könyvért a könyvtár késedelmi díjat kér. Ennek mértékét az SZMSZ és a díjtáblázat tartalmazza.
A késedelmes olvasókat a könyvtár e-mailben felszólítja tartozásuk rendezésére; amennyiben erre az olvasó nem reagál, abban az esetben a tanulmányi rendszerhez való hozzáférése ideiglenesen felfüggesztésre kerül.
Amennyiben a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, kártérítéssel tartozik.
Az a hallgató, akinek a szemeszter végén könyvtári tartozása van, nem kaphat bizonyítványt. A könyvtartozást a záróvizsga előtt rendezni kell!

Egyéb szolgáltatások
Az általános – személyes, telefonos, online - tájékoztató (referens) szolgáltatáson túl a Könyvtár szombaton lehetőséget biztosít nyomtatásra - hétköznapokon az „A” épület Portájánál található nyomtató-terminálon történik a nyomtatás; a térítési díjat a díjtáblázat tartalmazza.
Fénymásolásra az „A” épület Portájánál elhelyezett önkiszolgáló gép áll rendelkezésre; scannelésre szintén az „A” épület Portájánál van lehetőség.

Internet használat
A Zsigmond Király Egyetem Könyvtára minden beiratkozott felhasználójának biztosít internet használatot a könyvtár kölcsönzési idejében – mind a könyvtár asztali számítógépein, mind wifi-szolgáltatással.
A könyvtár számítógépeit tilos törvénybe ütköző cselekmények elkövetésére és mások zaklatására használni.

  • Általános szabályok: A Könyvtár nyilvános szakkönyvtár (a továbbiakban könyvtár), alapszolgáltatásait díjtalanul igénybe vehetik az Egyetem oktatói, dolgozói, beiratkozott hallgatói. Mások részére a használati díjakat a díjtáblázat tartalmazza. A könyvtári szabályok megsértőitől a használati jog megvonható. Alapszolgáltatásai: könyvtárlátogatás, az állomány helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata, tájékoztatás a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól. A nyitva tartás rendjéről a könyvtár tájékoztatja az olvasókat. A könyvtár az ünnepnapokon zárva tart. Tanév végétől az új tanév kezdetéig csökkentett nyitva tartással működik, illetve zárva tarthat. A könyvtár fenntartója egyéb okok miatt is elrendelhet zárva tartást. A könyvtár területére be- ill. kivitt saját dokumentumot a könyvtárosok ellenőrizhetik. A könyvtár területén az ital-, alkohol-, drogfogyasztás, a dohányzás, az étkezés és a mobil telefon használata tilos. Észrevételekkel, panaszokkal, a használati szabályzatot módosító javaslatokkal közvetlenül a Könyvtár munkatársaihoz lehet fordulni. A nyitva tartási időt, a szolgáltatási- és késedelmi díjakat évente határozzuk meg.
  • Beiratkozás, regisztráció: A kölcsönzéshez belépési nyilatkozat kitöltése szükséges. A könyvtárba beiratkozhat minden jogilag cselekvőképes magyar állampolgár személyi igazolványával, a tartózkodási- vagy bevándorlási engedéllyel vagy magyar igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben az engedély a kölcsönzés napjától számított legalább kilencven napig érvényes (útlevél vagy igazolvány bemutatása és tartózkodási hely igazolása kötelező). A beiratkozott olvasó nyilatkozat aláírásával a használati szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Olvasójegyet kap, amely jogosítja a könyvtár használatára. A könyvtár visszaélés esetén a következményekért felelősséget nem vállal. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja. Az olvasónak regisztráltatnia kell magát akkor is, ha az állományt csak helyben kívánja használni. A regisztráláskor, a beiratkozáskor, a tagság meghosszabbításakor és az adatok megváltozásakor a személyi adatokat hitelt érdemlően igazolni kell. Az olvasó betekinthet a kölcsönzési nyilvántartásban szereplő adataiba. A könyvtár az olvasók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.

Könyvtár és olvasóterem elérhetőségei:
konyvtar@uni-zsigmond.hu
| 0614547625 | "B" épület, földszint, 8-as szoba


Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

Keresztféléves eljárásban a szakot mindenképp elin...

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés