Menü iOS APP Android APP
HU EN

Dr. Bayer József

professor emeritus, rector emeritus, akadémikus
Bayer József
 • E-mail: npt@uni-zsigmond.hu
 • Telefon: 0614547600 / 148-as mellék
 • Terem: "B" épület, 110/4-es terem
 • Fogadóóra: Előre egyeztetett időpontban!
 • Publikációk: MTMT
 • Tanszék: Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék

Foglalkozás:

politológus, filozófus egyetemi tanár

Képzettségek:

gépésztechnikus, népművelés-könyvtár szakos előadó, filozófia tanár, a politikatudomány professzora

Tanulmányaim:

Egyetemi diplomát a Debreceni Egyetemen (felnőttnevelés és közművelődés szakon), illetve az ELTÉ-n szereztem (filozófia szakon). Posztgraduális ösztöndíjas továbbképzésen vettem részt Frankfurt am Main-ban a Goethe-Egyetemen (szociológia), és az amerikai Harvard egyetemen (politológia).

1975-ben bölcsészdoktori címet, 1981-ben kandidátusi fokozatot szereztem filozófiából,.1996-ban kaptam akadémiai doktori címet és habilitált egyetemi tanár lettem az ELTÉ-n.

Munkahelyeim:

Felsőfokú tanulmányaim megkezdése előtt gyárakban dolgoztam. Utána könyvtárban, 1972-től pedig filozófiatanár voltam a Debreceni Egyetemen. 1978-tól az MTA Filozófiai Intézetében lettem tudományos munkatárs, 1985-től a Társadalomtudományi Intézet osztályvezetője lettem, amely 1990-ben átalakult az MTA Politikai Tudományok Intézetévé.

1991-1994 között vendégprofesszor voltam Bécsben a Wiener Universität Politikatudományi Intézetében, ahová később is gyakran visszajártam tanítani. 1994-ben meghívtak az ELTE-re a Politikaelméleti Tanszék vezetőjének, ahol akkreditált politikaelmélet szakos képzést vezettünk be. 1998-tól 11 éven át az MTA Politikai Tudományok Intézetének igazgatójaként ténykedtem. Részt vettem a 2000-ben elinduló Zsigmond Király Főiskola akkreditációjában, amelynek alapító rektora lettem.

Társadalmi tevékenységek:

1997-től 2003-ig a Magyar Politikatudományi Társaság elnöke voltam. Szakmai és oktatói munkám elismeréseként Bibó-díjat és Pázmány Péter díjat kaptam, ezek nem állami, hanem civil szervezetek által adott elismerések. (Állami kitüntetést ez ideig sikerült elkerülnöm.)

Az MTI Tulajdonosi Tanácsadó Testületének kezdettől (1997) a parlament által választott tagja, 2005-től elnöke voltam 2010-ig.
2004-ben az MTA levelező tagjává, 2010-ben rendes tagjává választottak. Ezt az elismerést publikációimnak, oktatói és tudományszervezői munkámnak köszönhettem. Politikatudományi és nemzetközi tanulmányok akadémiai bizottságok tagjaként, elnökeként részt vettem a minősítési eljárásokban. Politikatudományi témában született könyveim (mindenekelőtt A politikai legitimitás. Napvilág Kiadó, Budapest 1997., A politikai gondolkodás története. Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 2003.,
A politikatudomány alapjai, Napvilág Kiadó, Budapest, 1999, 2002, 2006.) bizonyára hozzájárultak a hazai felsőfokú politikatudományi oktatás meghonosításához. A rendszerváltással összefüggő politikai írásaimat a Fordul a világ c. esszékötetben (T-Twins Kiadó, 1994) foglaltam össze.

Az utolsó öt évben született publikációk között említhetem a következő tanulmányokat:

 • A hatalom változásai a globális információs korszakban
  Magyar Tudomány, 2016/6.
 • A szuverenitás változása a globalizáció korában
  In: Tanulmányok a szuverenitásról. Budapest, 2015.
 • A szuverenitás politikaelmélete
  Magyar Tudomány, 2013./4.
 • Geopolitika a 21. században
  In : Geopolitika, 2011/1. sz. Angolul is: Globalization and the Challenges of Geopolitics in the 21st Century. (1) pp. 9-30. 2011
 • Bayer J: A globalizáció politikai kihívásai
  In: Láng István, Burucs Kornélia, Pannonhalmi Kálmán (szerk.)
 • Akadémia, a nemzet tanácsadója: Tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára
  Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2011. pp. 61-73.
 • Emerging Anti-Pluralism in New Democracies: the Case of Hungary.
  Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 2013/1. pp. 95-110.

Oktatott tárgyaim:

 • Politikaelmélet
 • Nemzetközi politikai viszonyok rendszere, előadás és szeminárium
 • Nemzetközi kapcsolatok modern elméletei
 • A globalizáció politikai elmélete

Kutatott témakörök:

 • A globalizáció politikai és kulturális hatásai
 • Politikai eszmetörténet
 • Geopolitika
Vissza az oktatókhoz

Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

Keresztféléves eljárásban a szakot mindenképp elin...

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés